Jakie zalety mają kredyty gotówkowe?

Kredyty gotówkowe oprócz szeregu zalet mają również i swoje wady. Jedną z większych jest bardzo duże oprocentowanie. Banki jeżeli nie mamy żadnego zabezpieczenia zazwyczaj przydzielają niewielkie kwoty kredytów, a sama ich wysokość jest ściśle związana z dochodami jakie osiąga kredytobiorca. Kredyty gotówkowe można podzielić na dwie grupy. z jednej mamy tak zwane kredyty konsumenckie, które można przeznaczyć na dowolny cel konsumpcyjny jaki obierze sobie kredytobiorca. Drugą grupę stanowią kredyty konsolidacyjne, które przeznacza się na spłatę innych zobowiązań, również na spłacenie innego kredytu. Jest to podstawowy podział kredytów gotówkowych. Można je jeszcze dzielić na inne grupy biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne dla konkretnego kredytu gotówkowego.

Co to jest LGD.

Część ekspozycji kredytowej banku nazywamy w skrócie LGD, czyli Loss Given Default. W momencie, kiedy kredytobiorca staje się niewypłacalny część ta zostaje utracona. Wielkość LGD wiąże się ze wskaźnikiem odzyskania należności, którego suma wynosi łącznie z LGD sto procent. To jaka będzie wysokość LGD zależy od wielu czynników. Wpływ ma na to zarówno typ jak i jakość zabezpieczenia kredytu, a także wysokość kosztów związanych z windykacją i z ewentualnymi postępowaniami egzekucyjnymi. LGD jest tym większa im mniejsza jest wartość zabezpieczenia kredytu. LGD jest parametrem służącym do pomiaru ryzyka kredytowego.